Schone liedjes

Blues op een klassieke gitaar. Het is een wat vreemde combinatie, maar die werkt wonderwel. De sound die Wolfgang Muthspiel produceert op zijn jongste telg, Angular Blues, mag er zijn. De Oostenrijker speelt op deze doorgaans ingetogen plaat de pannen van het dak zonder in overdrive te gaan. Dat is al een kunst op zich. 

Elke noot wordt nadrukkelijk gespeeld. Dat is ook logisch op een klassiek snaarinstrument. Elke aanslag moet zitten, blue notes worden Lees verder

Wedergeboorte

Puur biologisch is “wedergeboorte” een problematische term. We kunnen maar eenmaal geboren worden, net zoals we slechts eenmalig (zullen) sterven. Willen we aan de term enige betekenis verlenen, moeten we het ruimer en anders bekijken. Vorige week vierden we Pasen. Dan gedenken we de verrijzenis van Christus. Nog zo’n biologisch probleem. Verrijzenis is een Lees verder

Bruce Springsteen – Western Stars

Zeventig wordt hij vandaag. The Boss, alias Bruce Springsteen – of omgekeerd, als je wil. In juni trakteerde hij zichzelf en de wereld op een vervroegd verjaardagsgeschenk: Western Stars, ’s mans negentiende studioalbum. Daarin maakt de rusteloze ziel van weleer plaats voor een gelouterde doorleefdheid. Met de dertien songs van het nieuwe album bewijst Springsteen – voor zover dat nog nodig mocht zijn – zijn meesterschap: de Lees verder

Waarheid en werkelijkheid

Over waarheid en werkelijkheid. En wat dat dan met de Drie-Eenheid te maken heeft. Een preekje.

Pinksteren is voorbij. Christus verdwijnt uit het zicht. We staan er alleen voor. Of toch niet? Langzaam ontdekken we wat Christus ons heeft geleerd. Dat staat mooi in de lezingen van vandaag. De Geest van God is ons door Christus geschonken, schrijft Paulus (tweede lezing). Een karaktertrek van die Geest is Wijsheid. De Wijsheid die, volgens het boek Spreuken (eerste lezing) er al voor het begin van de aarde is. Wijsheid is dus – letterlijk – een goddelijke Lees verder

Vreugde

Op deze Gaudete-zondag – de derde zondag van de Advent – mocht ik preken. Over het vuur dat ons aanspoort. Over de Geest die ons drijft. Over de vreugde.

Goede vrienden

“Jubel van vreugde”, “verheugt u in de Heer”. De vreugde spat er van af in de lezingen van Lees verder

Vloeken is soms ons eerste gebed

Soms klinken de lezingen cynisch in het licht van de actualiteit. Wat moet je daar dan mee? Je kan alleen maar in alle kwetsbaarheid erop wijzen dat we het allemaal niet alleen moeten doen. Ik mocht er vandaag over preken.

Goede vrienden

Ik moet u iets bekennen. Deze week heb ik hartsgrondig gevloekt, toen ik het rapport onder Lees verder