Songs met een ziel

9200000051377692De titeltrack van En Route is het verhaal van de geëngageerde zanger/rapper die Antwerpenaar Tourist LeMC wil zijn. Het lied klinkt als de soundtrack van zijn levensverhaal, inclusief subtiele drums en klassieke achtergrondzangeressen. Tourist toont dat hij meer in zijn mars heeft dan het simpelweg opdreunen van rijmelende teksten. Dit zijn songs met een ziel. Een Antwerpse ziel.

Wanneer je goed naar Bilan luistert, wordt het duidelijk: muziek geeft de zanger een identiteit. Het is meer dan zomaar feelgoodrap. Er zit een zeer diepe laag in de teksten van Tourist LeMC.

In Verhalen van de Wijk blijkt muziek het verbindende element in de wijk te zijn. De rapper beschrijft de rauwe realiteit (“nooit voor mijn plezier een OCMW-klant”). En toch ligt in de Seefhoek zijn thuis, want daar groeide hij op. Omdat het zo een persoonlijk is, blijft het aan de ribben plakken.

De Troubadours (met Flip Kowlier) lijkt wel een rap-battle tussen Antwerpen en West-Vlaanderen. Bij nadere beluistering is het veeleer Antwerpse rap gecombineerd met West-Vlaamse blues. Troubadours zijn gemaakt om te zingen, “zolang de zotte morgen ons maar niet komt te verdringen”. Inderdaad, met knipoog naar de onlangs overleden Zjef Vanuytsel.

Miljonairen doet dromen van een luilekkerleven, nu het nog kan. Consumeren bepaalt ons leven. Maar te veel CO2-uitstoot, overdreven vleesconsumptie en bedenkelijke politiek maken het leven niet makkelijk. Om te vluchten kijken we naar “Kanaal Animatie” of trakteren we onszelf op een citytrip.

Adieu, een lied over afscheid nemen van een relatie, begint akoestisch. De druk om de perfecte partner te zijn, doet meer dan een relatie springen. “Ik kies liever de perfecte imperfectie,” zo horen we. Dat staat in schril contrast met deze laconieke houding: “Adieu, ciao, ander en beter.”

Koning Liefde borduurt voort op het thema. De zanger ruimt plaats voor twijfelende liefde en gekwetst respect, want “om lief te hebben moet je genoeg moed hebben.” Nee, “met de liefde valt niet te onderhandelen”. Ook hier spelen de wijken van Antwerpen een meer dan latente rol. Wie liefheeft, kan alleen maar geven wat hij heeft. Dat maakt het zo breekbaar.

In Tot hiertoe alles goe gaat Tourist op zoek naar de zin van het leven. Zijn conclusie is even ontwapenend als onthutsend: ondanks raad van anderen, moet iedereen zelf zijn weg zoeken, vanuit zijn eigen situatie.

Met Bart Peeters zingt de Antwerpse rapper Meester kunstenaar. Hij mijmert over de onverwachte ontmoetingen in het leven, met Peetersiaanse levenswijsheid erbovenop: “Ach, da’s het leven, meneer. De helaasheid doet soms zeer.” Met gitaar en lied proberen de twee meester-kunstenaars de ondraaglijke lichtheid van het leven te overstijgen.

Chanter begint als een piano-ballad over het geheim van het leven; God, kosmos en de allesverbindende energie zijn componenten in het grote verhaal. En dat probeer je dan in een lied te vertalen, op zoek naar de eigen legende. Maar die wordt pas duidelijk onder het zingen. Ook hier is de hoofdlijn gemixt met een klassiek koor dat als een laag engelengezang de ritmes lardeert.

Spiritually Wally zingt hier mee met Horizon, alweer een lied over hoop in een monsterlijke wereld. Kopschuddend proberen de zangers de eigen Sitz im Leben te grijpen. Ook hier is de onderliggende boodschap dat we dat misschien best uiteindelijk overlaten aan de muziek.

Deze Nacht besluit het eerste deel van deze Deluxe-Editie. Het is een lied om de magie van het moment te vatten: “soms krijg je het cadeau, en dan moet je het pakken.” De song is een bewerking van Ik wil deze nacht in de straten verdwalen van de betreurde Wannes Vandevelde: Tourist neemt het volledige chorus over en voegt er zijn eigen strofes aan toe. Hij beschrijft hoe de nacht de zanger vrij maakt.

Op het tweede deel klinken beklijvende liveversies van de bovenstaande songs, met een paar nieuwe nummers.

Zo gaat Huwelijk van de toekomst over hoe liefde (culturele en religieuze) verschillen kan overwinnen en toekomst geeft aan het leven.

En ook voor Klein gebedje haalt Tourist LeMC de inspiratie bij de liefde. Ditmaal gaat het om de liefde van een moeder voor haar kind. Door de oorlog moeten ze vluchten. De manier waarop de rapper het lied introduceert, grijpt naar de keel: “We zullen nooit helemaal vrij zijn, zolang er mensen zijn die geen vrijheid kennen.” Een lied met een brandend actuele boodschap. Maar wel hoopvol. En dat is nodig, willen we onszelf toekomst geven.