God leren kennen, hoe doe je dat?

Gn 12, 1-4a
2 Tim 1, 8b-10
Mt 17, 1-9

Goede vrienden

Als het inderdaad zo is dat er verschillende wegen zijn om God te leren kennen, dan denk ik dat het evangelie van vandaag ons aardig op weg zet.

Eerst en vooral is het verhaal van vandaag een geloofsgetuigenis, zoals Petrus, Jakobus en Johannes het ervaren hebben. Zij waren – als apostelen van Jezus – bevoorrechte getuigen. Natuurlijk is hun verhaal geen exact ooggetuigenverslag, maar veeleer een weergave van wat de ontmoeting op die berg met hen gedaan heeft. Het is een sleuteltekst uit het Matteüsevangelie: Jezus’ leerlingen zien Hem van gedaante veranderen, maar op het einde van het verhaal blijkt niet Jezus veranderd, maar zijn zij het die met andere ogen naar de Heer kijken. Ook al begrijpen ze er nog niet al te veel van – Jezus beseft dat ze overweldigd zijn door wat ze hebben gezien en zegt hen er met niemand over te spreken.

Niet toevallig duiken Mozes en Elia op in het verhaal – meteen de tweede weg om God te leren kennen. Mozes staat voor de Wet en Elia voor de profeten. Van Mozes kreeg het Godsvolk de tien geboden – de woorden ten leven, zoals de Traditie ze ook noemt. En Elia mocht God ervaren in de wind: niet in een stormwind, maar in een briesje. Dat zij hier met name genoemd worden, is geen toeval. Heeft Jezus immers niet gezegd: “Ik ben niet gekomen om Wet en Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen.”

Welnu, wat Petrus, Jakobus, Johannes en ook wij aanschouwen is de vervulling van Wet en Profeten: Jezus vervult Mozes en Elia. Grote figuren uit de Schrift vormen de derde weg om God te leren kennen. In het Johannesevangelie zegt Jezus dat we de Vader kunnen leren kennen via Hem. Dat we hem samen zien met Mozes en Elia, is geen toeval: Jezus stapt in die traditie.

En als wij beslissen Jezus na te volgen, nemen we heel die traditie mee. Dat is de concrete oproep van het evangelie vandaag: “Sta op en wees niet bang.” We worden opgeroepen onbevreesd in de voetsporen van Jezus te treden, om God te leren kennen. Zoals eens Abram dat deed. “Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal wijzen.” Als we God willen leren kennen door Christus na te volgen, zullen we af en toe uit onze comfort zone getrokken worden. Dat vraagt vertrouwen. Veel vertrouwen. En makkelijk zal het ook niet zijn. “Draag uw deel in het lijden voor het evangelie”, zegt Paulus vandaag.

Goede vrienden, zoals zo vaak trekt Jezus zich terug op een berg om er te bidden. En het is door dat gebed dat Jezus’ en misschien ook onze zending duidelijk wordt. We worden opgeroepen als navolgers van Christus zelf het gebed te worden. Door zelf anders te kijken kunnen we anderen de ogen openen door hen anders te doen kijken. Alleen zo wordt de broodnodige verandering mogelijk. Alleen zo zien we stralend en glanzend licht. Alleen zo zien we Christus’ heerlijkheid: de volheid van het leven.